Apotek 1 overleverte hjertestarterregister til myndighetene